Thursday, September 15, 2011

Wanita
Rasulullah saw bersabda, ''Dunia ini penuh perhiasan dan perhiasan paling indah adalah wanita salehah.'' (Hadist riwayat muslim).

Hadist ini menunjukkan bahwa betapa islam memandang tinggi kedudukan wanita dalam kehidupan global.

Berdasrkan Al-Qur'an, wanita digambarkan dengan tiga fungsi.

Pertama, Wanita diangap sebagai fitnah dan musuh, andaikan tidak di didik dan diasuh serta dibentuk menurut syariat islam


Kedua, Wanita juga ujian bagi seorang lelaki dlm mengarungi bahtera kehidupan kearah kebahagiaan.

Ketiga, Wanita adalah anugrah Illahi yang itimewa kpd laki-laki yang mencari ketenangan dan kebahagiaan hidup dlm indahnya bahtera rumah tangga.

Islam sebenarnya melahirkan ratusan serikandi-serikandi dan mereka bisa sebagai suri tauladan kepada seluruh warga muslimah dewasa ini.


Rosululloh saw bersabda, '' Ada empat wanita mulia yang juga penghulu segala wanita dunia, 'mereka ialah Asiah binti Muzamin, isteri firaun. Maryam binti Imran, ibunda isa. Khadijah binti khuailid dan Fatimah binti Muhammad.'' (Riwayat Bukhari)

Asiah...adalah simbol keteladanan bagi wanita beriman yang tetap mempertahankan keimanannya kpd Allah meski hidup sebumbung bersama suaminya fir'aun yang tidak beriman kpd Allah.


Maryam...adalah simbol wanita dalam ibadatnya dan ketinggian derajatnya ketakwaan kpd Allah serta mampu membawa kesuciaan diri dan kehormatannya ketika mengabdikan dirinya kpd Allah.

Khadijah...adalah simbol isteri setia tanpa mengenal penat lelah mendampingi suaminya menegakkan panji-panji kebenaran islam. Berkorban jiwa dan harta bendanya serta rela menagung berbagai resiko dan cobaan dan menywbarkan risalah islam yang dimanahkan kebahu rosululloh saw.

Fatimah...adalh simbol bermacam dimensi wanita yang solehah, anak yang soleh dan taat kpd ayahnya, isteri yang setia kpd suaminya serta ibu yang bijaksana membesarkan putra-putrinya. Malah, dialah panduaan segala wanita dan juga ia seorang wanita yang tegar, yang wajar dijadikan contoh para Muslimah.

Dalam memilih pasangan hidup islam menganjurkan setiap muslim yang bakal melangkahkan ke alam perkawinan agar berhati-hati, ''Kriteria solehah isteri penting dalam kehidupan berkeluarga karena sifat itu, karena selain dituntut dalam islam juga bakal menjamin kerukunan dan kebahagiaan rumah tangga.''

Dalam hal ini Rosululloh bersabda, ''Janganlah kamu nikahi wanita karena kecantikannya, kelak kecantikan itu akan membinasakannya, jangan kamu nikahi wanita karena hartanya, boleh jadi hartanya akan menyebabkan kedurhakaanmu. Sebaliknya nikahi wanita karena beragama, "sesungguhnya wanita wanita yan tidak berhidung dan tuli tetapi beragama itu adalah lebih baik bagimu.'' [ Riwayat Abdullah ibn Humaid]


Aspek keagamaan dalam diri seorang isteri adlah penentu tujuan rumah tangga, ini karena dgn agama yang bertapak kukuh dalam jiwanya, dia pasti akan taat kpd suami dlm semua perkara yang tidak bertentangan dgn perintah Allah dan tidak mendatangkan mudharat kpdNya.

Isteri solehah juga akan bersifat amanah terhadap harta benda suamainya , disamping menjaga maruahnya.

ketaatan dan sifat beramanah seorang isteri solehah ini bnayk dijelaskan oleh firman Allah yang artinya, ''Perempuaan yang solehah haruslah taat dan memelihara kehormatan dirinya ketika ketiadaan suaminya dgn perlindungan Allah.'' [QS, an- Nisaa' :34]

Isteri solehah adalh isteri yang senantiasa menyempurnakan keperluaan suaminya, disamping memelihara kerihaannya pada setiap waktu. Ini karena keredaan suami menjadi anak kunci utama meposisikannya menjadi penghuni syurga nan indah.

Yang paling penting adalh solehah dlm mendidik dan pengasuh terbaik kpd anak-naknya. selain penyejuk hati ibu dn bapak, biarpun ibu&bapk nya sudh meninggal dunia, melalui sedekah doa dan amalan kpd kedua orang tua. Dengan agama itu seorang ibu, akan mewariskan segala ilmu agamanya kpd anak-anak nya agar mereka kelak akan menjadi anak soleh dan taat bukan saja kepada ibu bapak, bahkan taat kpd Allah.

Pengetahuaan agama dan nilai solehah inilah menjadi ramuan terbaik yang bisa melenturkan pribadi anak. Perhiasan ahklak terpuji mengisi hati anak dgn keimanan dan ketakwaan serta membimbing kehidupan kearah keredhaan Illahi.

Sesunggunya fungsi seorang wanita yang bertindak sekaligus sebagai isteri dan ibu solehah dlam sebuah institusi keluarga, begitu besar. Justru Allah menganugrahkan ganjaran syurga bagi wanita solehah yang beriman dan benar-benar melakukan tangung jawabnya sebagai seorang isteri dan ibu dalam kehidupan sehari-hari.


Sabda Rosululloh, '' Sebaik-baik wanita itu adalh yang melahirkan anak yang penyayang, yang memelihara kehormatannya, yang mulia pada kaca mata ahli keluarga, yang menghormati suaminya, mengiaskan dirinya untuk suaminya tercinta, memelihara diri dari pada pandangan orang lain , yang mendengar kata-kata suaminya dan mentaati segala perintanya.''

'' Apabila bersama suaminya, dia memelihara apa saja yang diperlukan suaminya dan dia tidak pula menolak ajakn serta tidak merendah-rendahkan atau menghina kedudukan suaminya dihadapan orang lain.'' [Riwayat Al- Tausi]


''Orang-orang pilihan diantra kalian adalah yang paling berbuat baik kepada perempuan(isterinya).'' [Al hadist]

No comments:

Post a Comment

Terimakasih telah membaca,

Semoga perjumpaan kali ini berkesan di hati sahabat-sahabat sekalian, silahkan diambil manfaatnya, serta dibawa pulang oleh-oleh pelajaran dan ilmunya. :)

Jika ingin meninggalkan jejak dan ingin mengirimkan komentar, Silahkan isi kotak komentar di bawah ini...